100227 Wieczor ekumeniczny – Swiadectwa
101121 Marek Tomczynski – Ewangelizacja – Swiadectwo nawrocenia
141130 Swiadectwo – Adam Piechula
141130 Swiadectwo – Krystyna i Jan Lepczynscy