W Raciborzu od roku 2009 działa prowadzony przez wolontariuszy z naszego kościoła szczep skautów Royal Rangers dla dzieci i młodzieży. Wszystkich rodziców i młodzież zainteresowanych tymi zajęciami (również spoza naszego kościoła) zapraszamy do kontaktu – tel. 508 808 703. Zbiórki odbywają się najczęściej w piątki, co dwa tygodnie ok. godz. 18:00 lub w soboty ok. godz. 11:00.

Więcej informacji: www.royalrangers.pl

Royal Rangers jest międzynarodową, chrześcijańską i międzywyznaniową organizacją działającą od 1962 roku. Dzisiaj około 150 tysięcy Rangersów – dzieci, młodzieży i liderów bierze udział w zorganizowanych zajęciach skautowych w ponad 80 krajach na całym świecie. Tysiące liderów – wolontariuszy, którzy traktują pracę z dziećmi jako powołanie pracuje z poświęceniem i gotowością służąc dzieciom i młodzieży w ich lokalnych społecznościach. Royal Rangers jest jedną z najszybciej rozwijających się organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Program Royal Rangers zakłada harmonijny rozwój we wszystkich 4 aspektach życia człowieka (fizycznym, społecznym, duchowym i intelektualnym) oraz w wiedzy i praktyce skautowej. Royal Rangers nie jest konkurencją ani próbą zastąpienia katechezy, musi istnieć współpraca pomiędzy tymi służbami. Dzieci i młodzież należące do Royal Rangers muszą regularnie uczestniczyć w zajęciach katechezy w swojej grupie wiekowej. Wszystko, co chcemy wprowadzić w praktykę powinno opierać się o Słowo Boże, w którym zawarte jest prawdziwe nauczanie. Każda zaś służba może przetrwać tylko wtedy, kiedy nauka jest praktykowana. Program Royal Rangers przekształca nabytą wiedzę w praktyczne doświadczenie. Celem jest wychowanie przyszłego pokolenia w wartościach chrześcijańskich, poszanowaniu jednostki, a wszystko w ciekawej i lubianej przez dzieci i młodzież formie.

„… 12 Wszystko zatem, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Do tego bowiem sprowadza się Prawo i Prorocy.”

Mt 7,12